Read more about cookies we use to provide you with an optimal user experience.

I agree

O projektu

NAZIV PROJEKTA: Kolaboracijska platforma VOLUM3

KRATKI OPIS PROJEKTA:  VOLUM3 je kolaboracijska platforma koja kroz on-line sučelje okuplja različite korisnike: arhitekte, proizvođače, dobavljače, izvođače, i investitore, te omogućuje bržu, jednostavniju i precizniju izradu specifikacija i troškovnika.

Platforma je sastavljena iz više modula: upravljanje korisnicima, upravljanje projektima, baza nacrta, baza materijala i opreme. 

Trenutno na tržištu ne postoji rješenje koje objedinjuje navedene korisnike i module na način i kroz ključne funkcionalnosti platforme.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:  Cilj projekta je analizirati i unaprijediti postojeće module platforme, doprogramirati nove, razviti marketinšku strategiju i kao rezultat svega - lansirati na tržište zaokruženu web aplikaciju.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.055.206,39 HRK EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 1.473.953,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: studeni 2017. - svibanj 2019. godine

KONTAK OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Olja Gešvind  ogesvind(at)volum3.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Poveznice:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014 - 2020

O projektu

Back to Help