Proizvodi

Dodaj brendove tvrtke Dodaj proizvod/dio proizvoda Unesi proizvod na više jezika Uredi kategorije, grupe i podgrupe Uredi/dodaj grupe atributa Uredi/dodaj atribute Vrste vlastitih atributa Izradi vlastiti predložak grupe atributa Uredi/dodaj napomene Definiraj cijenu proizvoda Označi proizvod nedostupnim Dodaj slike i datoteke Poveži/odveži dio s proizvoda Objavi/ukloni proizvod/dio iz javnog kataloga Uključi/isključi način uređivanja proizvoda Filtriraj proizvode Pretraži brendove i proizvode Dodaj proizvod na projekt Kopiraj proizvod/dio proizvoda/dodatnu opremu Natrag na Pomoć

Dodaj brendove tvrtke


Jedan proizvođač može imati više brendova. Ovo je mjesto za dodavanje svih brendova tvrtke.

Neminovni brend tvrtke je samo i ime tvrtke.

Idite na sličicu profila - postavke tvrtke - brendovi. Kliknite kreiraj novi brend i dodajte relevantne informacije.Dodaj proizvod/dio proizvoda


Kliknite na proizvodi dodaj - proizvod/dio proizvoda, te definirajte model, brend i jezike kojima ćete ih opisati.

PROIZVOD - artikl ili substanca koja se proizvodi ili uređuje za prodaju

DIO PROIZVODA - sastavni dio proizvoda, samo u kombinaciji s drugima, čini cijeli proizvod (nije vidljiv u javnom katalogu, samo kao dio proizvoda)

Na sljedećem koraku definirajte kategorije, grupe i podgrupe.

Svaki se proizvod sprema u 3 razine – u kategorije, grupe i podgrupe.
Jedan se proizvod može povezati s više kategorija, grupa i podgrupa i na taj se način lako može pronaći u bilo kojoj od odabranih opcija. Proizvodu svakako dodijelite sve relevantne kategorije, grupe i podgrupe.

Klijenti će pretražiti proizvode prema opcijama koje odaberete. Dio proizvoda će ostati vidljiv samo članovima Vaše tvrtke.

Unesi proizvod na više jezika


Kako biste svoj proizvod ponudili široj, inozemnoj publici, možete ga prevesti na više jezika. Pod značajke - jezici odaberite željene jezike.

Nakon toga, prebacivanjem opcija jezika (plava ikona u desnom kutu) možete prevesti sadržaj proizvoda.

Uredi kategorije, grupe i podgrupe


Svaki se proizvod sprema u 3 razine – u kategorije, grupe i podgrupe.
Jedan se proizvod može povezati s više kategorija, grupa i podskupina i na taj se način lako može pronaći u bilo kojoj od odabranih opcija. Proizvodu svakako dodijelite sve relevantne kategorije, grupe i podgrupe.

Ovdje možete promijeniti/izbrisati postojeće kategorije proizvoda, grupe i podgrupe. Kako biste dodali nove, kliknite dodaj kategoriju.

Klijenti će pretražiti proizvode prema kategorijama koje odaberete. Dio proizvoda će ostati vidljiv samo članovima Vaše tvrtke.


Uredi/dodaj grupe atributa


Grupe atributa pomažu nam u sortiranju atributa na najlogičniji način. Svaka grupa atributa ima pripadajuće relevantne atribute.

Grupi dodajte nove atribute, uredite naziv grupe ili jednostavno izbrišite grupu.
U svakom trenutku možete promijeniti redoslijed prikaza grupa pomoću klizača s lijeve strane.

Kako biste dodali novu, kliknite na dodaj grupu. Možete dodati grupe iz predloška ili vlastitu grupu atributa.

Grupa iz predloška

Vlastita grupa

Uredi/dodaj atribute


Pomoću atributa, svoj proizvod možete specificirati na najbolji mogući način. Atributima definirajte sve elemente proizvoda putem kojih će se proizvod kasnije lako pretraživati.

Svaki postojeći atribut može se uređivati ili brisati. Atribut možete urediti promjenom njegove mjerne jedinice ili zamjenom postojećeg novim atributom.

U svakom trenutku, možete dodati nove atribute.

Predefinirani atribut

U sustav je dodano više od 300 atributa koji su spremni za upotrebu na bilo kojem proizvodu.

Vlastiti atribut

U slučaju da ne možete pronaći odgovarajući atribut za opis proizvoda, slobodno izmijenite svoj.

Vrste vlastitih atributa


Vrste atributa su potvrdna/niječna vrijednost, boja, materijal, numerički, raspon, vrijednost u rasponu i tekst. 

POTVRDNA/NIJEČNA VRIJEDNOST

Ovaj tip atributa ima jednu od dvije moguće vrijednosti - ne ili da.

_____

BOJA

Ukoliko je vrsta atributa boja, tada možete birati između boja sustava, boja moje tvrtke i vlastitih boja.

Boje sustava

Odaberite zadane boje sustava.

Boje moje tvrtke

Odaberite boje koje su dodali članovi Vaše tvrtke.

Vlastite boje

Pronađite svoju boju na paleti tj odredite njezin HEX/RGB. Imenujte ju te dodajte pripadajućem filtru.

_____

MATERIJAL

Ako je vrsta atributa materijal, možete birati između materijala sustava, materijala moje tvrtke i dodati prilagođeni materijal.

Materijali sustava

Odaberite zadane materijale sustava.

Materijali moje tvrtke

Odaberite materijale dodane od strane članova Vaše tvrtke.

Vlastiti materijal

Dodajte sličicu materijala, imenujte materijal te dodajte u pripadajući filter materijala.

_____

NUMERIČKA VRIJEDNOST

Dodajte atribut s numeričkim vrijednostima.

Prvo - definirajte mjernu jedinicu

Drugo - Kada je atribut dodan u grupu, zapišite njegovu vrijednost.

_____

RASPON

Zadajte fiksni numerički raspon te odredite njegovu mjernu jedinicu ili definirajte raspon bez mjerne jedinice. 

_____

VRIJEDNOST U RASPONU

samo za proizvođače/predstavnike 

Odabirom atributa vrijednost u rasponu, arhitektu tj osobi koja pregledava Vaše proizvode dajete na izbor da odabere vrijednost u numeričkom rasponu koju ste Vi definirali. Ta vrijednost može biti pisana sa ili bez mjerne jedinice. 

_____

TEKST
Ako je vrsta atributa tekst, jednom kada je dodan u grupu, zapišite njegovu vrijednost.

_____

TEKSTURA

Ako je vrsta atributa tekstura, tada istu definirajte na način da dodate grafički prikaz, naziv i šifru teksture te joj dodijelite filter teksture.

Izradi vlastiti predložak grupe atributa


Kako biste ponovno koristili istu grupu s pripadajućim atributima i na drugim proizvodima, napravite vlastiti predložak/grupu atributa. U odjeljku atributi kliknite spremi grupu kao predložak.

Nakon pohrane nove grupe atributa, Vaš će predložak biti dostupan u odjeljku dodaj grupu - iz predloška - predlošci moje tvrtke.

Uredi/dodaj napomene


Kako biste upisali relevantne informacije o proizvodu, dodajte napomene. Možete dodati unaprijed definirane ili nove napomene.

Svaka se napomena može izbrisati, te možete izmijeniti redoslijed prikazivanja napomena. 

Predefinirana napomena (Napomene moje tvrtke/Napomene sustava)

Možete dodati napomene upisane u sustav od strane VOLUM3a ili članova Vaše tvrtke.

Nova napomena

Onda kada ne postoji odgovarajuća napomena, možete dodati novu.

Definiraj cijenu proizvoda


Odredite cijenu proizvoda te jedinicu mjere.

Jedan proizvod može imati više jedinica mjere s obzirom na različite opcije prodaje.

Označi proizvod nedostupnim


Po potrebi, proizvod iz svoje ponude možete označiti nedostupnim.
Time klijentu dajete do znanja kako proizvod trenutno ne može biti isporučen.

Dodaj slike i datoteke


Dodajte slike i datoteke relevantne za Vaš proizvod. Kad ste u slikama, obavezno dodajte sličicu - ona je prva vidljiva te predstavlja proizvod.
Svaka slika i datoteka mogu se lako ukloniti s proizvoda klikom na 'X' pokraj njih.

Poveži/odveži dio s proizvoda


Kako biste dio proizvoda povezali s proizvodom, prvo ga morate dodati u svoj katalog.
Vratite se na odlomak Dodaj proizvod/dio proizvoda.

Nakon što ste ga pohranili, dio proizvoda povežite na proizvod jednostavnim odabirom iz padajućeg izbornika klikom na dodaj dio proizvoda. 

Kako biste ih odvezali, jednostavno kliknite odveži (X).
Veza s dijelom više neće postojati no ta radnja neće izbrisati dio iz Vašeg kataloga.


Objavi/ukloni proizvod/dio iz javnog kataloga


Kako biste objavili proizvod/dio u javnom katalogu, kliknite akciju objavi.


Ako proizvod koji objavljujete ima povezane dijelove, kako biste i njih vidjeli u javnom katalogu, morate ih objaviti, ali odvojeno.

Napomena: Objavljeni proizvodi u javnom katalogu vidljivi su sa svim pripadajućim elementima. Dio proizvoda, ako je objavljen i vezan na proizvod, klijentu je vidljiv prema imenu, ostali elementi nisu vidljivi klijentu. 

_______

Kako biste proizvod/dio proizvoda uklonili iz javnog kataloga, jednostavno kliknite opciju ukloni.

Uključi/isključi način uređivanja proizvoda


Svaki proizvod/dio proizvoda može se uređivati u načinu uređivanja i pregledavati u načinu pregledavanja. Aktiviranjem načina pregledavanja, vidjet ćete na koji način klijenti vide Vaše proizvode.

Filtriraj proizvode


Otvorite filtere klikom na ikonu lijevka. Pomoću dostupnih opcija filtrirajte katalog kako biste pronašli željeni proizvod. Najčešće korištene filtere možete pinati na alatnu traku i tako ubrazati proces pretrage.


Pretraži brendove i proizvode


U podizborniku brendova, ispod popisa proizvoda, možete pretražiti sve brendove/proizvođače koji su prisutni sa svojim proizvodima na VOLUM3u.

Pomoću ključnih riječi, lako pretražite i brendove i proizvode u tražilici.


Dodaj proizvod na projekt


Svaki proizvod objavljen u katalogu može se pretraživati i dodati u bilo koji projekt.

Ako postoji proizvod s povezanim dijelom, nakon dodavanja u projekt, atributi dijelova postaju grupa atributa proizvoda.

Kopiraj proizvod/dio proizvoda/dodatnu opremu


Svaki proizvod može se duplicirati sa svim pripadajućim elementima. Jednostavno kliknite akciju kopiraj proizvod/dio.

Ako je proizvod/dio proizvoda objavljen u javnom katalogu u trenutku kopiranja, sama kopija neće biti objavljena, ona će automatski biti u načinu skice. Možete ju naknadno objaviti.