Kretanje web stranicom

Navigacijska alatna traka Pristupite postavkama osobnog korisničkog računa Jednostavno prelazite između projekata i faza Brojevi stranica i stavaka po stranici Učitajte nacrte i kreirajte nove projekte i zadatke Ikona dodatnih aktivnosti za pojedinu stavku Tablični prikaz i prikaz liste stavaka Otvarajući izbornik Sortiranje i Selektiranje Pretraživanje i Filter Uključite ili isključite kategorije Prijevod projekata Natrag na Pomoć

Navigacijska alatna traka

Koristite alatnu traku s lijeve strane za kretanje po web stranici i pristupanje i upravljanje projektima:

1. Lista Projekata
2. Postavke Projekta
3. Nacrti
4. Zadaci
5. Tvrtke & Korisnici

Upotrijebite ikonu pored alatne trake da biste prikazali ili sakrili podizbornik. Kliknite ikonu upitnika u donjem lijevom kutu za pristup Centru za pomoć.

Pristupite postavkama osobnog korisničkog računa

Kliknite ikonu u gornjem desnom kutu za upravljanje postavkama i odjavu s web stranice. Odaberite između različitih odjeljaka u navigacijskom izborniku s lijeve strane. Na stranici Postavke profila možete:

Upravljati osobnim podacima

Vidjeti svoje notifikacije

Kliknite ikonu zvona u gornjem desnom kutu da biste lako pristupili ovoj stranici i vidjeli svoje obavijesti.

Jednostavno prelazite između projekata i faza

Kada kliknete na naziv projekta u gornjem lijevom kutu, pojavit će se padajući izbornik koji vam omogućuje prebacivanje između projekata. To je moguće iz sljedećih odjeljaka: Postavke projekta, Planovi, Timovi i Zadaci. 

Kada kliknete na naziv faze u gornjem lijevom kutu, pojavit će se padajući izbornik koji vam omogućuje prebacivanje između faza. To je moguće iz sljedećih odjeljaka: Timovi i Zadaci.

Brojevi stranica i stavaka po stranici

Na kontrolnoj traci stranice na dnu stranice možete pregledavati i sortirati podatke po stranicama. U lijevom kutu trake možete pregledavati i odabrati trenutno pregledavanu stranicu. U sredini trake možete mijenjati stranice. U desnom kutu trake možete pregledati i urediti broj stavki po stranici koji želite.

Učitajte nacrte i kreirajte nove projekte i zadatke

U gornjem desnom kutu možete pronaći ikonu plus (+) za brzo izvršavanje raznih radnji, poput izrade novih projekata i zadataka te učitavanja planova.

Ikona dodatnih aktivnosti za pojedinu stavku

Kliknite ikonu Dodatna aktivnost za stavku (...) da biste pristupili dodatnim opcijama i izvršili razne radnje poput objavljivanja plana, isporuke, eksporta, brisanja, itd.

Tablični prikaz i prikaz liste stavaka

Tablični (rešetkasti) prikaz prikazuje vaše stavke kao sličice. U popis (lista)prikazu možete vidjeti dodatne informacije o projektu i sortirati podatke klikom na naslov. Klikom na stavku otvara se izbornik s dodatnim postavkama.

Otvarajući izbornik

Klikom na stavku pojavit će se izbornik s desne strane zaslona. U ovom izborniku možete uređivati podatke o stavci i izvoditi određene aktivnosti, ovisno o odjeljku programa.

Sortiranje i Selektiranje

Možete sortirati svoje projekte, planove, zadatke i popise korisnika u uzlaznom ili silaznom redoslijedu klikom na željeni naslov. Kliknite ikonu Izaberi stupce u gornjem desnom kutu i uključite ili isključite odabrane stupce tako da se željeni pojave na popisu.

Pretraživanje i Filter

Pretraživanje

Svoje projekte i planove možete pretraživati prema ključnoj riječi ili dijelu riječi. Kliknite ikonu “povećalo”, u gornjem desnom kutu, kako biste unijeli potrebne podatke.

Filteri

Podatke možete filtrirati klikom na ikonu “lijevka” u gornjem desnom kutu. 

Najčešće korištene filtere pinom zadržite na alatnoj traci kako bi bili uvijek dostupni. 

Kako biste očistili odabrane opcije filtera sa alatne trake, upotrijebite akciju očisti sve.
Na taj način možete poništiti trenutni sadržaj filtera, a da ga istovremeno ne uklonite s alatne trake.

Kako biste potpuno uklonili filtere s alatne trake, jednostavno ih un-pinajte.

Uključite ili isključite kategorije

Kategorije u podizborniku možete uključiti i isključiti klikom na oznaku pored kategorije. Klikom na Svi zadaci možete ih sve uključiti ili isključiti.

Prijevod projekata

Prijevode projekata za korisnike koji koriste drugi jezik u aplikaciju možete unijeti klikom na ikonu pored naslova. Kad korisnici promijene jezik u Postavkama profila, vidjet će vaše prijevode. Ako nema prijevoda, vidjet će izvorni tekst.