Dnevnik promjena

Izdanje 2021/07 Izdanje 2021/07 no.2 Izdanje 2021/06 Izdanje 2021/05 Natrag na Pomoć

Izdanje 2021/07


NOVITETI

Pretraživanje dijaktritičkih znakova - od sada je VOLUM3u moguće pretražiti domaće nam riječi koje sadržavaju dijaktritičke znakove kao što su šđžčć. Isprobaj odmah:) 

Broj telefona kolega iz moje tvrtke - svatko od nas sada u svoj profil na Postavke profila - Osobni detalji, može dodati svoj telefonski broj koji će se prikazati svima unutar naše tvrtke pod Tvrtke i korisnici - Članovi moje tvrtke

Brzi pregled nacrta - ukoliko nacrte pregledavate kao listu istih, tada će se prelaskom kursora preko sličice nacrta ista uvećati kako biste brzinski pregledali o kojem je nacrtu riječ

Povezivanje 2 ili više zadatka - ukoliko imate zadatak koji je usko vezan za neki drugi, jednostavnom radnjom sada ih možete povezati. Ovu radnju na jednome zadatku možete ponoviti više puta tj možete povezati onoliko zadataka koliko vam je potrebno 


POBOLJŠANE PERFORMANSE PO MODULIMA

SPECIFIKACIJE

- Izgled PDF knjige specifikacija je unaprijeđen

- Dodano je upozorenje i opaska prilikom definiranja glavne specifikacije među mogućim opcijama

NACRTI

- Dodana su upozorenja i opaske prilikom izmjena detalja isporučenih nacrta

- Na listi nacrta, proširen je stupac Broj nacrta; isti je sada vidljiv u cjelosti

PROJEKTI

- Dodana je uputa kako pozvati nepostojećeg korisnika na projekt

- Od sada je moguće pretraživati i filtrirati projekte po statusu, državi te tipu i veličini građevine

ZADACI

- Pregledom liste zadataka, zadužene osobe, ukoliko ih je 2+, zabilježene su brojkom na zadatku

- Prilikom izrade zadatka, od sada je po istome vidljv projekt i faza za koju  izrađujete zadatak

TVRTKE I KORISNICI

- Email adrese i telefonske brojeve članova vaše tvrtke sada je moguće lako pretražiti i sortirati u sekciji Članovi moje tvrtke


ISPRAVKE

Odrađene ispravke i dodatna manja poboljšanja performansi.

Izdanje 2021/07 no.2

NOVITETI 

Projektna napomena - od sada svoje specifikacije možete opisivati direktnim upisivanjem teskta u prozoru specifikacije. Napomenu je moguće uređivati te prevoditi na projektne jezike baš kao i preostali sadržaj specifikacije. Ova vrsta napomene ne pohranjuje se u Napomene Moje Tvrtke, ali se duplicira dupliciranjem specifikacije. Za razliku od predefiniranih napomena koje imaju unaprijed određen izgled na PDF-u knjige specifikacija, ova napomena u knjizi specifikacija bit će ispisana onako kako ju i upišete (moguć upis napomena u natuknicama, s razmakom ...)


Status specifikacije: Spremno za isporuku - svaku specifikaciju koju pripremite za isporuku u Aktualni set od sada možete označiti Spremnom za isporuku. Kada poželite izvršiti isporuku, korištenjem filtera lako ćete raspoznati koje specifikacije ste pripredili za isporuku, a koje još nisu spremne. Ovaj status na specifikaciji anulirat će se u trenutku kada je ista vidljiva u Aktualnom setu.

Kontakt telefon partnera - ukoliko vaši partneri unutar svojih korisničkih profila upišu svoje telefonske brojeve, iste ćete od sada lako pronaći u Tvrtke i korisnici - Članovi tvrtke partnera. Naravno, kako bi vaši partneri lako pronašli pak vaše kontakte, na Postavkama profila unesite svoj telefonski broj. 

___

ISPRAVKE

Izmjena vezane specifikacije - specifikaciju koju ste povezali na glavnu specifikaciju sada lako možete zamijeniti novom ili postojećoj samo promijeniti opis veze s glavnom. 

Brisanje deaktiviranog korisnika - one korisnike koji više nisu aktivni korisnici na app.volum3.com, od sada lako možete ukloniti sa zadataka, sastanaka ...

Excel ispis zadataka - ukoliko svoje zadatke ispisujete u Excel format, od sada ćete svoju tablicu zadataka moći pretraživati i prema broju zadatka koji ranije nije bio vidljiv u ispisu

___

Odrađene dodatne manje ispravke i poboljšanja performansi. 

Izdanje 2021/06

ISPRAVKE

Kopiranje specifikacije za prozivod po mjeri - Ranije, kopiranjem specifikacije za proizvod po mjeri, nova kopija automatski je postala specifikacija za gotov proizvod. Sada, kopiranjem takve specifikacije, i sama kopija zadržava tip ''Proizvod po mjeri''.

Veza između specifikacija - Poveznica "idi-na", s povezane na glavnu specifikaciju, ranije nije bila funkcionalna - nije odvodila korisnika automatski s jedne specifikacije na drugu. Od sada, korisnik može prijeći s povezane na glavnu specifikaciju, i obrnuto, pomoću njihovih poveznica.

POBOLJŠANJA

Očisti sve - Prilikom pretraživanja kroz tražilicu, ranije nije postojala mogućnost poništavanja pretrage. Sada je sustav izjednačio filtere i opciju pretraživanja te je moguće Očistiti sve filtere i pretraživanja.

Ispravljeni ostali manji nedostaci te poboljšane performanse.

Izdanje 2021/05

POBOLJŠANJA

Pin filtera - sada je moguće zadržati najčešće korištene filtere na alatnoj traci svakog modula

Akcija – Proširi – od sada, u svim tekstualnim poljima, korisnik može čitati cijeli tekst klikom na ikonu proširi

Automatsko spremanje promjena kod zatvaranja flyouta - svaki klik na ikonu X pohranit će sve unesene podatke 

Dodajte više detalja u Značajke projekta - korisnik sada može dodati Kvadraturu, Tip građevine, Adresu i Lokaciju/Zemlju u značajke projekta

Novi filter u modulu Specifikacije - dodan je filter prema opcijama (Opcija/Primarna)

Unos teksta napomena – tekstualno polje napomena specifikacija automatski se proširuje tijekom pisanja napomene te je time cijeli tekst vidljiv u svakom trenutku


ISPRAVKE
Ispravljeni manji nedostaci te poboljšane pefromanse.