Nabava

13·01·2018
Odluka o odabiru najbolje ponude

12·12·2017
Nabava

01·11·2017
O projektu

Odluka o odabiru najbolje ponude

ODLUKA O ODABIRU NAJBOLJE PONUDE

PODACI O NARUČITELJU

Naziv Naručitelja: Volum3 d.o.o. (u daljnjem tekstu Naručitelj),

Sjedište Naručitelja: Nikole Božidarevića 13, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska,

Matični broj Naručitelja (MB): 081063414,

OIB Naručitelja: 30011637576,

Broj telefona Naručitelja: +385 1 3331 909,

Internet stranica Naručitelja: nabava.volum3.com

E-mail adresa Naručitelja: [email protected]

Osoba za kontakt: Olja Gešvind ([email protected])

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

1-V3/17

PREDMET NABAVE

Dovršetak i prilagodba postojećeg programskog rješenja kroz programiranje i testiranje softverskog sustava naziva Kolaboracijska platforma VOLUM3

MJESTO, DATUM I VRIJEME OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

Obavijest o nabavi objavljena je na web stranici Naručitelja nabava.volum3.com 12.12.2017 godine u 10:00

MJESTO, DATUM I VRIJEME PREGLEDA I OCJENE PONUDA

Ponude su otvorene na adresi sjedišta Naručitelja 02.01.2018 u vremenu od 15:00 - 15:20 sati prema srednjoeuropskom vremenu.

Ponude su ocjenjene na adresi sjedišta Naručitelja 02.01.2018. u vremenu od 15:20 - 16:30 sati prema srednjoeuropskom vremenu.

ODLUKA O ODABRANOM PONUDITELJU

Temeljem zaključka Odbora za nabavu danog u Zapisniku sa sastanka za procjenu ponuda od dana 02.01.2018. godine odabrana je kao najbolja ponuda Ponuditelja ZVIZ, obrt za dizajn i izradu web stranica, vl Filip Patčev; Vojina Bakića 8, Zagreb

Ukupna vrijednost odabrane ponude bez pdv-a iznosi 705.000,00kn, a s pdv-om 881.250,00kn.

Naručitelj će s odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

DOSTAVA ODLUKE

Ova Odluka dostavlja se skupa s preslikom Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju ponuda svakom ponuditelju u postupku nadmetanja.

POPIS PRILOGA

1. Preslika Zapisnika o otvaranju ponuda od 2.1.2018 godine

2. Preslika Zapisnika u pregledu i ocjenjivanju ponuda od 2.1.2018 godine

Tekst službene Odluke i Priloge možete preuzeti klikom na sljedeći link: 

 Odluka o odabiru s prilozima