Nabava

13·01·2018
Odluka o odabiru najbolje ponude

12·12·2017
Nabava

01·11·2017
O projektu

Nabava

OBAVIJEST O NABAVI

PODACI O NARUČITELJU 
Naziv Naručitelja: Volum3 d.o.o. (u daljnjem tekstu Naručitelj), Sjedište Naručitelja: Nikole Božidarevića 13, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, Matični broj Naručitelja (MB): 081063414, OIB Naručitelja: 30011637576, Broj telefona Naručitelja: +385 1 3331 909, Internet stranica Naručitelja: nabava.volum3.com E-mail adresa Naručitelja: [email protected] Osoba za kontakt: Olja Gešvind ([email protected])

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 1-V3/17

PROJEKT 

Nabava se provodi u sklopu projekta „Kolaboracijska platforma VOLUM3”, a uključuje analizu postojećeg softverskog rješenja, izradu tehničke dokumentacije, dogradnju postojećih, te izradu i testiranje novih modula platforme, a sve kako bi se dobilo kompletno rješenje spremno za komercijalizaciju. Provodi se postupak javnog nadmetanja s objavom sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

PREDMET NABAVE 

Dovršetak i prilagodba postojećeg programskog rješenja kroz programiranje i testiranje softverskog sustava naziva Kolaboracijska platforma VOLUM3

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 

Dostupna za preuzimanje na internet stranici Naručitelja nabava.volum3.com od dana objave Obavijesti o nabavi.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA 

Do 02.01.2018. do 12:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu na adresu sjedišta Naručitelja – VOLUM3 d.o.o., Nikole Božidarevića 13, 10000 Zagreb. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude one koje Naručitelj zaprimi do navedenog roka.

Volum3 d.o.o., Nikole Božidarevića 13, Zagreb 

Obavijest o nabavi možete preuzeti na sljedećem linku: Obavijest o nabavi

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti na sljedećem linku: Dokumentacija