Legal

28·11·2018
Uvjeti pružanja usluge u sklopu Beta testiranja

24·05·2018
Pravila privatnosti sukladno GDPR EU 2016/679

Uvjeti pružanja usluge u sklopu Beta testiranja

SPORAZUM ZA PROGRAM VOLUM3 BETA PROGRAM VOLUM3 d.o.o. 

1. Sudjelovanje u softverskom programu Volum3 Beta. Svrha softverskog programa Volum3 Beta ("Beta program") je pružanje povratnih informacija Volum3 o kvaliteti i upotrebljivosti softvera za predizdanje. Razumijete i slažete se da je sudjelovanje u Beta programu dobrovoljno i ne stvara pravni odnos partnerstva, agencije ili radnog odnosa između vas i Voluma3. Razumijete da vaše sudjelovanje u Beta programu ne obvezuje Volum3 da vam pruži bilo kakav softver za predizdanje. Volum3 zadržava pravo izmijeniti odredbe, uvjete i pravila ovog beta programa s vremena na vrijeme te u bilo kojem trenutku opozvati vaše sudjelovanje u Beta programu. Ukoliko Volum3 izmijeni uvjete i odredbe ovog Ugovora, Volum3 će vam na web portalu Beta programa predstaviti takve izmijenjene uvjete i odredbe..

2. Prihvatljivost. Sudjelovanjem u Beta programu potvrđujete da:

3. Korištenje usluge. Razumijete da Volum3 može omogućiti dostupnost softvera za predbilježbu sudionicima Beta programa za preuzimanje online putem web-portala Beta programa i / ili na neki drugi način putem Beta programa (npr. Ručnim preuzimanjem digitalne slike, pružanjem softverske konfiguracije) profila, itd.). S vremena na vrijeme, Volum3 Vam može, po svom izboru, pružiti softver ili usluge kao dio Beta programa, uključujući, ali ne ograničavajući se na, skripte, isječke koda, uslužne programe, profile konfiguracije, uzorak koda, rješavanje problema i alate za podnošenje bugova kao dio Vašeg sudjelovanja u Beta programu. Svako korištenje takvog softvera za predizdavanje biti će u skladu s uvjetima i odredbama ovog Ugovora i / ili drugim licencnim ugovorom koji je priložen uz takav softver. Vaše pravo na korištenje Usluge podliježe i ovisi o Vašoj usklađenosti sa svim ograničenjima (kao što su ograničenja broja korisnika, projekata ili lista i sva druga tehnička ograničenja) koja sufinanciraju određeni broj korisnika ili kupaca na web stranicama. za kupnju ili drugi dokument za naručivanje, budući da možete planirati pretplatu mogu biti detaljno opisani na web-stranicama Volum3 ili drugačije dogovoreni između Vas i Volum3 u pisanom obliku s vremena na vrijeme.

Vaše korištenje Usluga također podliježe Vašem dogovoru i poštivanju ugovorenih licenci za krajnjeg korisnika koje ste dali ili učinili dostupnim, kao i svim pravilima, ili smjernicama prihvatljivog korištenja koje se odnose na Uslugu ili određene značajke Usluge objaviti ili povezati na Uslugu. Svi takvi licencni uvjeti, pravila, i smjernice krajnjeg korisnika su ovdje uključeni referencama i čine dio ovih Uvjeta.. 

4. Odobrenja i ograničenja licence. Ovisno o Vašoj usklađenosti s ovim Ugovorom, Volum3 Vam ovime daje osobnu, ograničenu licencu za korištenje Beta Volum3 softvera isključivo u svrhu testiranja i procjene i samo u vezi s ovim Beta programom. Da biste pristupili nekim značajkama Usluge, morate se registrirati za račun. Kada se registrirate za račun, od vas se može tražiti da nam dostavite neke podatke o sebi (kao što su adresa e-pošte ili drugi podaci za kontakt). Suglasni ste da su informacije koje nam dostavite točne i da će uvijek biti točne i ažurirane. Kada se registrirate, od Vas će se tražiti da unesete lozinku. Isključivo ste odgovorni za održavanje povjerljivosti Vašeg računa i zaporke. Prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju pod Vašim računom. Ako imate razloga vjerovati da Vaš račun više nije siguran, morate nas odmah obavijestiti na [email protected].
Vaš račun je samo za Vašu uporabu i nijedna druga osoba ne može pristupiti Usluzi putem Vašeg računa. Ne smijete prenositi ili dijeliti svoj račun s bilo kime, a mi zadržavamo pravo da odmah prekinemo Vaš račun ako prenesete ili podijelite svoj račun. Možda imate mogućnost kupnje pretplata za druge korisničke račune (“Dodatni računi”) koji su povezani s Vašom organizacijom ili “Projektima” kojima upravljate putem Usluge. Ako kupujete pretplate za dodatne račune, tada morate osigurati da svakom takvom Dodatnom računu pristupa samo osoba koju ste identificirali kao Volum3 korisnika tog računa, a ne bilo koja druga osoba. 

5. Povratne informacije. Volum3 će vam pružiti mogućnost da podnesete izvješća o bugovima, upitnike, zahtjeve za poboljšanjem, izvješća o izdavanju i / ili informacije o podršci (zajednički, "povratne informacije") na Beta Volum3. Volum3 može od vas zatražiti te informacije putem e-pošte, web-upitnika, obrazaca bugova i drugih mehanizama. Prihvaćanjem ovog Ugovora suglasni ste da Vas Volum3 povremeno može kontaktirati u vezi s Beta programom i ovime pristajete na primanje takvih komunikacija. Osim ako je drugačije navedeno u Odjeljku 8, slažete se da će, u odsustvu posebnog pisanog sporazuma, Volum3 biti slobodan koristiti bilo koju povratnu informaciju koju podijelite za bilo koju svrhu.

6. Naplata. Beta Volum3 testna verzija softvera je dostupna korisnicima za testiranje besplatno.

7. Definicija povjerljivih informacija. Suglasni ste da će se razmatrati Pre-Release Software i sve informacije koje se tiču softvera za predizdavanje (uključujući njegovu prirodu i postojanje, značajke, funkcionalnost i snimke zaslona) i sve druge informacije koje vam je Volum3 priopćio u vezi s Beta programom i koji se u ovom Ugovoru nazivaju "Povjerljivim informacijama". Informacije koje bi se inače smatrale povjerljivim informacijama, ali (a) su općenito i zakonito dostupne javnosti bez vaše krivnje ili kršenja, (b) općenito su dostupne javnosti od strane Volum3 (c) samostalno ste razvili bez korištenja povjerljivih informacija, (d) s pravom stečeni od treće strane koja je imala pravo na prijenos ili otkrivanje istih bez ograničenja, ili (e) softver treće strane i / ili dokumentaciju koju vam je dostavio Volum3 i popraćena uvjetima licenciranja koji ne nameću obveze povjerljivosti za korištenje ili otkrivanje takvog softvera i / ili dokumenta u ovom Ugovoru neće se smatrati povjerljivim informacijama. Sve povjerljive informacije ostaju isključivo vlasništvo Volum3 i nemate implicirane licence ili druga prava na povjerljive informacije koje nisu navedene u ovom Ugovoru..

8. Korisnički sadržaj

8.1 Korisnički sadržaj općenito. Određene značajke Usluge mogu dopustiti korisnicima da šalju i objavljuju na ili putem Usluge različite sadržaje, uključujući tlocrte, nacrte, karte, poruke, fotografije, slike, videozapise, podatke, tekst, dokumente, korespondenciju i druge vrste sadržaja (zajedno, "Korisnički sadržaj"). Između vas i Volum3 zadržavate vlasništvo nad svim autorskim pravima i svim drugim vlasničkim pravima na Korisnički sadržaj koji objavljujete na Usluzi i ne prenosite vlasništvo nad pravima intelektualnog vlasništva u svom Korisničkom sadržaju na Volum3. 

8.2 Dodjela ograničene dozvole Volum3. Slanjem korisničkog sadržaja, dodieljujete Volum3 neisključivo, bez naknade, prenosivo pravo i licencu (s pravom podlicenciranja) za hostiranje, pohranu, prijenos, prikazivanje i izmjenu korisničkog sadržaja, u cijelosti ili djelomično, na bilo koji način koji je razumno potreban za pružanje Usluge. Volum3 također može pružiti određene značajke u usluzi koje Vam mogu omogućiti da konfigurirate određene kontrole ili ograničenja s obzirom na to da li i kako drugi korisnici mogu pristupiti određenom korisničkom sadržaju. Prihvaćate i slažete se da Volum3 također može objediniti Vaš korisnički sadržaj s podacima koje su dostavile druge treće strane i koristiti i otkriti takve skupne podatke za bilo koju poslovnu svrhu, pod uvjetom da ti skupni podaci ne identificiraju niti sadrže bilo kakve osobne podatke o pojedincima 

8.3 Ograničeno odobrenje licence drugim korisnicima. Objavljivanjem ili dijeljenjem korisničkog sadržaja s drugim korisnicima putem Usluga ovime dajem primatelju takvog Korisničkog Sadržaja neisključivu licencu za pristup i korištenje takvog Korisničkog sadržaja kako je predviđeno ovim Uvjetima i funkcionalnošću Usluge (uključujući funkcionalnost koja omogućuje daljnje dijeljenje takvog korisničkog sadržaja). 

8.4 Predstavljanja i jamstva korisnika. Isključivo ste odgovorni za svoj Korisnički sadržaj i posljedice objavljivanja ili objavljivanja korisničkog sadržaja. Slanjem, objavljivanjem ili dijeljenjem korisničkog sadržaja potvrđujete, predočavate i jamčite da:

• ste vi tvorac i vlasnik, ili imate potrebne licence, prava, suglasnosti i dozvole za slanje, objavljivanje i dijeljenje takvog Korisničkog sadržaja s Volum3 i drugima, te autorizaciju Volum3 i korisnika Usluge distribuirati vaš Korisnički sadržaj prema potrebi za izvršavanje licenci koje ste dodijelili i na način predviđen ovim Uvjetima; 

• korisnički sadržaj i njegovo korištenje, kako se ovdje razmatra, ne predstavlja i neće: (i) kršiti ili pogrešno primijeniti prava trećih strana, uključujući sva autorska prava, zaštitni znak, patent, poslovnu tajnu, moralno pravo, parvo na privatnost, pravo na publicitet, ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo ili vlasničko pravo; ili (ii) klevetanjem ili klevetanjem bilo koje treće strane. 

8.5 Sigurnosne kopije.

Vi ste isključivo odgovorni za održavanje sigurnosnih kopija korisničkog sadržaja izvan usluge, a Volum3 neće snositi nikakvu odgovornost za Vas koja proizlazi iz ili u svezi s gubitkom, kompromisom ili korupcijom bilo kojih podataka koje možete poslati, primiti, prenijeti ili pohraniti putem Usluge. Kada ukinete svoj račun, više nećete imati pristup za preuzimanje ili dobivanje bilo kojeg korisničkog sadržaja. 

8.6 Referenca korisnika.

Slažete se da Vas Volum3 može referencirati kao kupca tvrtke Volum3, podložno Vašim smjernicama za korištenje zaštitnog znaka i logotipa koje je Kupac dostavio u pisanom obliku na Volum3. 

8.7 Pravila o privatnosti.

Molimo pažljivo pročitajte Pravila o privatnosti Volum3 za informacije koje se odnose na naše prikupljanje, korištenje, pohranu i otkrivanje Vaših osobnih podataka. Pravila o privatnosti Volum3 ovdje su uključena referencama i dio su ovih Uvjeta. 

9. Ograničenja upotrebe. Ne smijete, niti ćete dopustiti ili poticati bilo koju treću stranu da: (a) mijenja, modificira, prilagođava, prevodi, reverzibilizira, rastavlja, dekompilira ili pokušava izvući izvorni kod Usluge ili bilo kojeg njenog dijela, osim u mjeri u kojoj su takve aktivnosti dopuštene primjenjivim zakonom; (b) prodati, iznajmiti, podlicencirati, redistribuirati ili na drugi način prenijeti ili prenijeti Uslugu ili bilo koji njezin dio trećoj strani; (c) koristiti Uslugu za bilo koje dijeljenje vremena, outsourcing, biro usluga, hosting, pružatelja aplikacijskih usluga ili slične svrhe; (d) koristiti Uslugu u svrhu razvoja proizvoda ili usluge koja se izravno ili neizravno natječe s Uslugom, ili za obavljanje bilo kakve konkurentne analize; (e) ukloniti, izmijeniti ili na bilo koji način prikriti obavijesti o vlasničkim pravima (uključujući obavijesti o autorskim pravima, patente i znakove i zaštitne znakove) tvrtke Volum3 ili njezinih dobavljača sadržanih u Usluzi ili bilo kojem njezinom dijelu; (f) koristiti Uslugu osim na način opisan u korisničkim priručnicima ili dokumentaciji koju ste dobili ili stavili na raspolaganje od strane tvrtke Volum3, ili s nekim nepodržanim softverom ili hardverom (kao što je opisano u korisničkim priručnicima ili dokumentaciji); (g) objaviti rezultate svih testova za Uslugu bez prethodnog pisanog pristanka Voluma3; ili (h) koristiti Uslugu u bilo koju nezakonitu svrhu. Svaka povreda bilo kojeg od gore navedenih ograničenja bit će kršenje ovog Ugovora. 

10. Usluge trećih strana i povezane web stranice. Volum3 može putem usluge omogućiti alate koji Vam omogućuju izvoz informacija, uključujući korisničke sadržaje, usluge trećih strana, uključujući značajke koje omogućuju povezivanje računa Volum3 s računom na usluzi treće strane, kao što su Twitter ili Facebook, ili putem implementacije gumba treće strane (kao što su "like" ili "share"). Dodatno vam možemo omogućiti povezivanje računa s drugim uslugama trećih strana, kao što su usluge pohrane koje pružaju Dropbox ili Box.net. Koristeći ove alate, slažete se da takve informacije možemo prenijeti na primjenjivu uslugu treće strane. Takve usluge trećih strana nisu pod našom kontrolom i nismo odgovorni za njihovo korištenje izvezenih informacija. Usluga također može sadržavati veze na web-mjesta trećih strana. Takve povezane web stranice nisu pod našom kontrolom i nismo odgovorni za njihov sadržaj. 

11. Ukidanje računa. Prestanak. Ovi Uvjeti i vaša pretplata za Uslugu nastavit će se do kraja razdoblja testiranja, osim ako se ne raskinu ranije u skladu s ovim Uvjetima. Ako prekršite bilo koju odredbu ovih Uvjeta, možemo odmah prekinuti ove Uvjete ili obustaviti vaš račun. Svoj račun možete prekinuti u bilo kojem trenutku tako što ćete kontaktirati službu za korisnike na [email protected].
Radi jasnoće, pristup projektima može biti obustavljen ili obustavljen ako je račun odgovoran za upravljanje tim projektima obustavljen ili ukinut. 

12. Izmjene Uvjeta. Zadržavamo pravo, po vlastitom nahođenju, da u bilo kojem trenutku promijenimo ove Uvjete. Povremeno provjeravajte ove uvjete za promjene. U slučaju da promjena ovih Uvjeta značajno izmijeni Vaša prava ili obveze, uložit ćemo razumne napore kako bismo Vas obavijestili o takvoj promjeni. Možemo poslati obavijest putem pop-up-a ili bannera unutar Usluge, slanjem e-pošte na bilo koju adresu koju ste koristili za registraciju korisničkog računa ili putem drugih mehanizama. Općenito, izmjene Uvjeta stupaju na snagu nakon objave, pod uvjetom da, ako izmijenjeni Uvjeti bitno izmijene Vaša prava ili obveze, promjene stupaju na snagu prvim (a) korištenjem Usluge uz stvarno poznavanje promjene, ili (b) trideset dana nakon objavljivanja izmijenjenih Uvjeta, i nadalje pod uvjetom da se sporovi koji proizlaze iz ovih Uvjeta riješe u skladu s Uvjetima na snazi u vrijeme nastanka spora. Ako ne prihvatite izmijenjene Uvjete, nećete moći nastaviti pristup i koristiti Uslugu. 

13. Vlasništvo. Vlasnička prava. Usluga je u vlasništvu i njome upravlja Volum3 doo. Vizualna sučelja, grafika, dizajn, kompilacija, informacije, podaci, računalni kod (uključujući izvorni kod ili objektni kod), proizvode, softver, usluge i sve ostale elemente Usluge ( “Materijali” koje pruža Volum3 zaštićeni su svim relevantnim pravima intelektualnog vlasništva i vlasničkim pravima te važećim zakonima. Svi materijali sadržani u usluzi, kao i sva prava intelektualnog vlasništva i na njih, vlasništvo su Volum3 ili naših davatelja licence. Osim ako Vas je Volum3 izričito ovlastio, ne smijete koristiti Materijale. Volum3 zadržava sva prava na materijale koji nisu izričito navedeni u ovim Uvjetima. 

14. Odšteta. Suglasni ste da ćete biti odgovorni za korištenje Usluge, te se slažete da ćete braniti, obeštetiti i štititi Volum3 i njegove službenike, direktore, zaposlenike, konzultante, podružnice i agente (zajednički, „jedinice Volum3“) od i protiv svih potraživanja, obveza, šteta, gubitaka i troškova, uključujući razumne odvjetničke naknade i troškove koji proizlaze iz ili su na bilo koji način povezani s (i) Vašim pristupom, korištenjem ili zlouporabom Usluge; (ii) Vaše kršenje ovih Uvjeta ili bilo kakvog predstavljanja, jamstva ili sporazuma koji su ovdje navedeni ili bilo kojeg primjenjivog zakona ili propisa; (iii) Vaše kršenje bilo kojeg prava treće strane, uključujući bez ograničenja bilo koje intelektualno vlasništvo. Ažurirano: 28. studenog 2018. godine pravo na javnost, povjerljivost, pravo vlasništva ili pravo na privatnost; (iv) Vaš korisnički sadržaj, ili (v) bilo kakve sporove ili probleme između Vas i bilo koje treće strane. Zadržavamo pravo, na vlastiti trošak, da preuzmemo isključivu obranu i kontrolu nad bilo kojom stvari koja je inače predmetom odštete (i bez ograničavanja obveza obeštećenja u vezi s tim pitanjem), i u tom slučaju pristajete na suradnju i našu obranu takve tvrdnje. 

15. Odricanje od odgovornosti. Nema jamstava. USLUGA I SVI MATERIJALI I SADRŽAJ DOSTUPNI KROZ USLUGU PRUŽAJU SE "KAKVI JESU" I NA "DOSTUPNO" BAZI, BEZ JAMSTVA ILI STANJA BILO KOJE VRSTE, ILI IZRIČITI ILI IMPLICIRANI. SLUŽBE VOLUM3 POSEBNO (ALI BEZ OGRANIČENJA) ODBACUJU SVA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, BILO KOJA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA, KOJA SE ODNOSE NA USLUGU I SVE MATERIJALE I SADRŽAJ DOSTUPNE KROZ USLUGU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI ZA ODREĐENU NAMJENU, NAZIV, TIHO UŽIVANJE ILI NE-POVREDU; I (ii) BILO KOJA JAMSTVA IZVANA OD TRGOVANJA, KORIŠTENJA ILI TRGOVINE. SUBJEKTI VOLUM3 NE JAMČE DA ĆE USLUGA ILI NJEZINI DJELOVI, ILI BILO KOJI MATERIJALI ILI SADRŽAJ KOJI JE PRUŽEN KROZ USLUGU BITI TOČNI, DO DATUMA, NEPREKUPLJENI, SIGURNI, ILI BESPLATNI; NE JAMČE DA ĆE GREŠKE, VIRUSI ILI DRUGE ŠTETNE KOMPONENTE IZ NAVEDENOG BITI ISPRAVLJENE. NE JAMČE DA ĆE NAPRAVITI DOSTUPNIMA BILO KAKVE SAVJETE ILI INFORMACIJE, USMENE ILI PISANE, KROZ USLUGU ILI PUTEM BILO KOJEG DOSTUPNOG MATERIJALA ILI SADRŽAJA. NE JAMČE DA ĆE STVORITI BILO KOJE JAMSTVO U VEZI S OSOBAMA VOLUM3 ILI USLUGOM KOJI NISU IZRIČITO NAVEDENI. PREUZIMATE SVAKO RIZIK ZA SVE ŠTETE KOJE MOGU NASTATI KORIŠTENJEM ILI PRISTUPOM NAŠOJ USLUZI ILI KORIŠTENJEM BILO KOJIH MATERIJALA ILI SADRŽAJA DOSTUPNIH KROZ NAŠE USLUGE, NA VAŠA POSLOVANJA S DRUGIM USLUGAMA KORISNIKA ILI DRUGIH TREĆIH OSOBA. RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA KORISTITE USLUGU I PRISTUP TE PREUZETE ILI OSTALE ODREDBE MATERIJALA ILI SADRŽAJ PREKO USLUGE I BILO KOJE POVEZANE STRANICE ILI USLUGE NA VLASTITU ODGOVORNOST I RIZIK, BITI ĆETE POTPUNO ODGOVORNI ZA BILO KAKVO OŠTEĆENJE VAŠE IMOVINE (UKLJUČUJUĆI VAŠI RAČUNALNI SUSTAV KORIŠTEN U VEZI S USLUGOM) ILI GUBITAK PODATAKA KOJI PROIZLAZI IZ KORIŠTENJA USLUGE ILI PREUZIMANJA ILI KORIŠTENJA TAKVIH MATERIJALA ILI SADRŽAJA. NEKE JURISDIKCIJE MOGU ZABRANITI ODRICANJE OD JAMSTAVA. MOŽETE IMATI DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD JURISDIKCIJE DO JURISDIKCIJE. 

16. Ograničenje odgovornosti. VOLUM3 NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE ILI KAZNENE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZA GUBITAK DOBITI, DOBROVOLJNOG KORIŠTENJA, PODATAKA ILI DRUGIH NEMATERIJALNIH GUBITKA) ILI KORIŠTENJE ILI VAŠU NEPOVRATNOST PRISTUPA ILI KORIŠTENJE USLUGA ILI BILO KOJEG MATERIJALA ILI SADRŽAJA, BAZIRANO NA JAMSTVU, UGOVORU, (UKLJUČUJUĆI ZNAČAJ), STATUT ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE.  SLAŽETE SE DA NE POSTOJI NIKAKVA UKUPNA AGREGATNA I SVAKA ODGOVORNOST VOLUM3 ZA VAS ZA BILO KOJE I SVA POTRAŽIVANJA KOJA PROIZLAZE U VEZI S KORIŠTENJEM ILI BILO KAKVIM KORIŠTENJEM USLUGE (UKLJUČUJUĆI BILO KOJI MATERIJAL ILI SADRŽAJ DOSTUPAN PUTEM USLUGA). NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE. PREMA TOME, GORNJE OGRANIČENJE SE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS. SVAKE ODREDBE OVE ODREDBE KOJE PREDVIĐAJU OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, ODRICANJE OD JAMSTAVA ILI ISKLJUČENJE ŠTETE ODNOSI SE NA RIZIKE U OVIM UVJETIMA IZMEĐU STRANAKA. OVA DODJELA JE BITAN ELEMENT OSNOVE IZMEĐU STRANAKA. SVE OVE ODREDBE SU SVE OSTALE ODREDBE OVIH UVJETA. OGRANIČENJA U OVOM ODJELJU 16 ĆE SE PRIMJENJIVATI ČAK I AKO BILO KOJI OGRANIČENI PRAVNI LIJEK NE USPIJE SVOJOM OSNOVNOM SVRHOM. 

17. Mjerodavno pravo. OVI UVJETI ĆE BITI USKLAĐENI ZAKONIMA REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S KONFLIKTOM NAČELA PRAVA. U mjeri u kojoj je bilo koja tužba ili sudski postupak dopuštena prema ovom Ugovoru, Vi i Volum3 d.o.o. pristajete podvrgnuti se osobnoj i isključivoj nadležnosti Trgovačkog suda u Zagrebu u svrhu rješavanja svih sporova koji proizlaze iz ovog Ugovora ili su povezani s njim.

Podaci za kontakt. Tvrtka Volum3 d.o.o. koja nudi navedene Usluge, nalazi se na adresi Božidarevićeva 13/4, 10000 Zagreb, Hrvatska. Možete nas kontaktirati na gore navedenu adresu ili slanjem e-pošte na [email protected]