Read more about cookies we use to provide you with an optimal user experience.

I agree

VOLUM3 Collaboration platform used for the first time in academic education

Studenti Građevinskog fakulteta u Rijeci koriste VOLUM3 platformu u sklopu seminarskog zadatka na kolegiju Upravljanje projektima

Sve je započelo entuzijazmom i prepoznavanjem potencijala za suradnju arhitektonskog ureda Studia 3LHD, tvrtke VOLUM3 d.o.o. iz Zagreba, riječkog Hoplona d.o.o. i Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Općenito govoreći, na građevinskim kolegijima od iznimne je važnosti primjena naučenog u praksi. Zbog toga suradnja s poslovnim subjektima u okruženju i stjecanje kompetencija studenata kroz primjenu znanja u praksi dodana je vrijednost za sve sudionike nastavnog procesa. Ovakvo se razmišljanje pokazalo kao dobitna kombinacija u suradnji spomenutih tvrtki s Građevinskim fakultetom u Rijeci. Prepoznavši važnost edukacije budućih građevinskih inženjera, posebno u segmentu upravljanja građevinskim projektima, tvrtka VOLUM3 d.o.o ustupila je korištenje platforme u nastavi Upravljanja projektima na diplomskom studiju Građevinskog fakulteta u Rijeci u zimskom semestru ak. god. 2022./23. Time je riječki Građevinski fakultet postao prvi u Hrvatskoj koji je u nastavnom procesu ovog kolegija primijenio kolaboracijsku platformu VOLUM3. 

Dekan Građevinskog fakulteta izvanredni profesor dr. sc. Mladen Bulić, te sveučilišni nastavnici Diana Car-Pušić i Ivan Marović na predmetnom kolegiju od samog početka podržali su suradnju i primjenu platforme VOLUM3 u nastavnom procesu. Primjena digitalnih inovativnih alata kao što je VOLUM3 u potpunosti se uklapa u strateške smjernice i ciljeve razvoja Sveučilišta u Rijeci i Građevinskog fakulteta. Otvoreno obrazovanje za potrebe tržišta rada i poslove budućnosti te regionalna uključenost razmjenom znanja neki su od ciljeva razvoja. Stjecanje kompetencija za vođenje građevinskih projekata kao snažnog čimbenika gospodarskog razvoja primjenom inovativnih digitalnih alata već tijekom studija ogromna je komparativna prednost pri zapošljavanju i daljnjem napredovanju budućih građevinskih inženjera, osobito u segmentu upravljanja građevinskim projektima.

Svojevrsni “kick-off” u primjeni platforme VOLUM3 u nastavi Upravljanja projektima dogodio se zahvaljujući početnoj ideji Denisa Delogua iz riječke tvrtke Hoplon d.o.o., specijalizirane za upravljanje projektima, savjetovanje i vođenje timova. “Prepoznavši vrijednost ove komunikacijske platforme predložio sam kolegi Maroviću uvođenje platforme u nastavni proces studenata, budućih inženjera.”, izjavljuje Delogu. Kroz razmjenu iskustava s predstavnicima fakulteta VOLUM3 je prepoznat kao izuzetno koristan višemodularni alat za implementaciju u kolegij “Upravljanje projektima” na Građevinskom fakultetu u Rijeci.

Cilj kolegija Upravljanje projektima stjecanje je osnovnih znanja i vještina iz područja upravljanja, prvenstveno građevinskim projektima, s naglaskom na interdisciplinarni pristup. Korištenje VOLUM3-a u nastavi sa željom poboljšanja kompetencije studenata i standarda studiranja, rezultirati će studentima, budućim inženjerima, pripremljenim za rad na građevinskim projektima. 

Sve nabrojano rezultiralo je primjenom VOLUM3 platforme u sklopu seminarskog zadatka kolegija “Upravljanje projektima” nositeljice prof. dr. sc. Diane Car-Pušić i njenih suradnika s Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja (izv. prof. dr. sc. Ivana Marovića, dr. sc. Ksenije Tijanić Štrok i dr. sc. Martine Šopić), u sklopu 1. godine diplomskog studija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Seminarski zadatak, čiji je cilj bio upravljati zadanim elementima građevinskog projekta s cjelokupnom komunikacijom kroz platformu VOLUM3, imao je jasno definiranu dinamiku izvedbe, projektne timove i definirane uloge među projektnim sudionicima. Studenti su radili podijeljeni u deset projektnih timova, s izabranim voditeljem tima, dok su uloge projektnih sudionika (projektanta, nadzornog inženjera, izvođača i projektnog menadžera) preuzeli nastavnici kolegija i Denis Delogu iz Hoplona. Svi timovi uspješno su dovršili seminarske zadatke prema utvrđenoj dinamici.

Po završetku semestra održan je vrlo konstruktivan sastanak svih sudionika na ovom pilot projektu uvođenja VOLUM3 platforme u nastavu u sjedištu arhitektonskog ureda Studio 3LHD i VOLUM3 d.o.o. u Zagrebu gdje su analizirana iskustva primjene platforme u nastavi te razmatrani planovi za narednu akademsku godinu. Cjelokupna komunikacija oko organizacije sastanka obavljena je korištenjem VOLUM3. Sastanak je protekao u vrlo pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi s najavom mogućeg “team-buildinga” na Plitvičkim jezerima na proljeće što bi bio dobar doprinos nastavku najavljene projektne suradnje.

Autori članka: prof.dr.sc. Diana Car-Pušić, dr. sc. Ksenija Tijanić Štrok